AviSynth 2.6.0.MT

AviSynth 2.6.0.MT

AviSynth – 6,2MB – Open Source
ra khỏi 75 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
AviSynth là một công cụ mạnh mẽ cho video sản xuất. Khách sạn cung cấp các cách để chỉnh sửa và xử lý video. AviSynth làm việc như một frameserver, cung cấp chỉnh sửa ngay lập tức mà không cần cho các tập tin tạm thời.

AviSynth chính nó không cung cấp một giao diện người dùng đồ họa (GUI), nhưng thay vào đó dựa vào một hệ thống kịch bản cho phép chỉnh sửa phi tuyến tính tiên tiến. Trong khi điều này có thể lúc đầu có vẻ tẻ nhạt và unintuitive, nó là khá mạnh mẽ và là một cách rất tốt để quản lý dự án một cách chính xác, phù hợp, và thể sanh sản nhiều. Bởi vì văn bản dựa trên kịch bản của con người có thể đọc được, dự án có vốn tự documenting. Ngôn ngữ kịch bản là đơn giản được bộ lọc mạnh mẽ, và phức tạp có thể được tạo ra từ các hoạt động cơ bản để phát triển một bảng màu tinh vi tác dụng hữu ích và độc đáo.

Tổng quan

AviSynth là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi AviSynth.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AviSynth là 2.6.0.MT, phát hành vào ngày 06/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

AviSynth đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,2MB.

Người sử dụng của AviSynth đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AviSynth!

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có AviSynth cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản